Załatwianie spraw - Biuro Organizacyjno - Prawne - WINB

Biuletyn informacji publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu

 

Biuletyn informacji publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu

 

Menu pomocnicze

Biuro Organizacyjno – Prawne (BOP)

nr telefonu 77 453 18 84
Biuro Organizacyjno – Prawny (BOP)  realizuje zadania w zakresie:

 1. obsługa administracyjno-biurowa Kierownictwa Inspektoratu;
 2. prowadzenie kancelarii ogólnej Inspektoratu;
 3. zapewnienie wyposażenia pomieszczeń biurowych oraz dostaw, usług i robót budowlanych związanych z utrzymaniem i eksploatacją części nieruchomości przy ul. Ozimskiej 19 w Opolu, zajmowanej przez Wojewódzki Inspektorat;
 4. zaopatrywanie pracowników w sprzęt biurowy oraz materiały biurowe;
 5. gospodarowanie rzeczowymi składnikami majątkowymi Inspektoratu, w tym prowadzenie ewidencji tych składników;
 6. prowadzenie postępowań w sprawach udzielania zamówień publicznych;
 7. opracowywanie informacji i analiz z zakresu działania Inspektoratu oraz danych statystycznych dotyczących ruchu budowlanego;
 8. prowadzenie rejestru wewnętrznych aktów prawnych wydawanych przez Wojewódzkiego Inspektora oraz zbiorów tych aktów prawnych;
 9. koordynacja współdziałania Wojewódzkiego Inspektora z Sejmem i Senatem, Kancelarią Prezydenta, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, naczelnymi i centralnymi organami administracji rządowej, wojewodami, organami administracji rządowej niezespolonej i administracji samorządowej, władzami związków zawodowych, stowarzyszeń oraz organizacji pozarządowych;
 10. współpraca z kierownikami administracji zespolonej na szczeblu wojewódzkim i powiatowym, z terenowymi organami nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej oraz współpraca z izbami samorządu zawodowego architektów i inżynierów budownictwa;
 11. prowadzenie spraw współpracy zagranicznej Wojewódzkiego Inspektora;
 12. organizowanie przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków oraz interwencyjnych przyjęć interesantów i skarżących przez Wojewódzkiego Inspektora i jego Zastępcę;
 13. koordynacja wykonywania zadań Inspektoratu wynikających z przepisów o dostępie do informacji publicznej;
 14. koordynacja opracowywania rocznych planów działalności i planów pracy Inspektoratu oraz sprawozdań z wykonania tych planów;
 15. prowadzenie archiwum zakładowego Inspektoratu;
 16. prowadzenie rejestrów i ewidencji wymaganych przepisami prawa oraz wynikających z realizacji zadań biura.

Wytworzył(a): Adrianna Rokujżo
Wprowadził(a): Kuśnierz Marcin
Opublikował(a): Kuśnierz Marcin
Liczba wyświetleń: 2153

Data wytworzenia: 2014-11-12 10:27:37
Data publikacji: 2014-11-14 08:32:34
Ostatnio aktualizował(a): Rokujzo Adrianna
Data ostatniej zmiany: 2018-11-29 14:07:14

Historia zmian artykułu:
2018-11-29 14:07:14 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rokujzo Adrianna, Zmiana 29.11.2018
2017-01-25 11:49:41 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Szukała Krzysztof, zmiana regulaminu
2017-01-25 11:32:47 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Szukała Krzysztof, Zmiana regulaminu
2015-04-30 08:58:32 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Szukała Krzysztof, modyfikacja nagłówka

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.