Wydział Wyrobów Budowlanych - WINB

Biuletyn informacji publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu

 

Biuletyn informacji publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu

 

Menu pomocnicze

Wydział Wyrobów Budowlanych (WWB)


Telefon nr 77 453 18 84 wew. 24

Do zadań Wydziału Wyrobów Budowlanych należy w szczególności:

  1. przeprowadzanie kontroli wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych na rynku krajowym wyrobów budowlanych;
  2. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie wyrobów budowlanych;
  3. zlecanie badań pobranych w toku kontroli próbek wyrobów budowlanych;
  4. wydawanie dla organów celnych opinii o wyrobach budowlanych;
  5. przekazywanie organom nadrzędnym, monitorującym oraz Komisji Europejskiej informacji o wynikach zleconych badań laboratoryjnych próbek wyrobów budowlanych, przeprowadzonych kontrolach wyrobów budowlanych, zastosowanych środkach administracyjnych oraz wydanych opiniach dla organów celnych;
  6. przekazywanie danych i informacji do Krajowego Wykazu Zakwestionowanych wyrobów budowlanych oraz wnioskowanie o usunięcie wpisów w Wykazie;
  7. współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami wyspecjalizowanymi, innymi krajowymi organami nadzoru rynku oraz organami nadzoru rynku państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także organami celnymi;
  8. ustalanie opłaty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań, jeżeli badania te wykazały, że wyroby budowlane nie spełniają wymagań określonych ustawą o wyrobach budowlanych;
  9. nakładanie kar pieniężnych za nieprawidłowe wprowadzenie do obrotu lub obrót wyrobami budowlanymi;
  10. sporządzanie wojewódzkiego rocznego planu kontroli wyrobów budowlanych, wprowadzanie do niego zadań wskazanych przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz sporządzanie sprawozdania z wykonania tego planu.

Wytworzył(a): Patrycja Krawczyk
Wprowadził(a): Kuśnierz Marcin
Opublikował(a): Kuśnierz Marcin
Liczba wyświetleń: 2562

Data wytworzenia: 2014-11-14 08:41:17
Data publikacji: 2014-11-14 08:41:23
Ostatnio aktualizował(a): Szukała Krzysztof
Data ostatniej zmiany: 2017-01-16 14:57:22

Historia zmian artykułu:
2017-01-16 14:57:22 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Szukała Krzysztof, Zmiana regulaminu
2015-04-30 09:13:04 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Szukała Krzysztof, modyfikacja nagłówka

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.