Informacja o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw - WINB

Biuletyn informacji publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu

 

Biuletyn informacji publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu

 

Menu pomocnicze

Informacja o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw

Podstawowym aktem prawnym określającym tryb przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw dotyczących skarg i wniosków reguluje dodatkowo Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz uszczegóławia informacja zamieszczona w tym dziale – skargi i wnioski.

Sprawy osób realizujących prawo dostępu do informacji publicznej rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, a także właściwą Kartą usług.
 W dziale Karty usług znajduje się informacja o terminach załatwienia wskazanych tam usług.
Przyjmowanie i załatwianie spraw odbywa się zgodnie z Instrukcja kancelaryjną (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67)).
Sprawy wpływające do tut. Inspektoratu są ewidencjonowane w Kancelarii ogólnej i przekazywane do wskazanej komórki organizacyjnej zgodnie z nadaną im przez właściwego członka kierownictwa Inspektoratu dekretacją. Następnie Naczelnik lub Kierownik komórki organizacyjnej dekretuje je wskazując pracownika odpowiedzialnego za merytoryczne załatwienie sprawy. Po zaakceptowaniu sposobu załatwienia sprawy przez przełożonego, pismo z odpowiedzią przekazywane jest ponownie do Kancelarii, która wysyła je pod wskazany adres.
W tut. Inspektoracie rozpoznawane są także sprawy wpływające do urzędu za pośrednictwem poczty elektronicznej, jak również udzielana jest  informacja telefonicznie.
O stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania można się dowiedzieć bezpośrednio w komórkach organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu (numery telefonów  oraz informacje o zakresie zadań poszczególnych komórek organizacyjnych zamieszczone są w dziale "Sposoby złatwiania i przymowania spraw").

Biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Opolu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dokumentów, akta spraw są udostępniane stronom w celu ich przeglądania oraz sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów (art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego), w wyznaczone dni tygodnia, tj.:

  1. poniedziałki i czwartki - w sprawach prowadzonych przez Wydział Inspekcji Budowlanej,
  2. poniedziałki i piątki - w sprawach prowadzonych przez Wydział Wyrobów Budowlanych,
  3. wtorki i środy - w sprawach prowadzonych przez Wydział Orzecznictwa Administracyjnego,
  4. wtorki i czwartki - w sprawach prowadzonych przez Biuro Nadzoru i Kontroli,

w godzinach między 9.00 a 13.30 po wcześniejszym telefonicznym, mailowym, pisemnym lub osobistym dokonaniu uzgodnienia w tym zakresie między stronami i pracownikiem organu.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wynikających z przyczyn leżących po stronie stron postępowania lub organu, możliwe jest przeglądanie akt spraw w innych niż wskazano powyżej terminach, po wcześniejszym dokonaniu uzgodnienia w tym zakresie między stronami a pracownikiem organu.

Wytworzył(a): Adrianna Rokujżo
Wprowadził(a): Kuśnierz Marcin
Opublikował(a): Kuśnierz Marcin
Liczba wyświetleń: 4764

Data wytworzenia: 2014-11-13 13:24:20
Data publikacji: 2014-11-13 13:24:26
Ostatnio aktualizował(a): Rokujzo Adrianna
Data ostatniej zmiany: 2020-04-22 08:19:52

Historia zmian artykułu:
2020-04-22 08:19:52 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rokujzo Adrianna, Wprowadzenie zmian
2018-11-29 14:06:11 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rokujzo Adrianna, Zmiana 29.11.2018
2018-06-12 08:27:15 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rokujzo Adrianna, Poprawiono zapis
2018-05-09 13:31:45 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Szukała Krzysztof, dopisanie treści
2018-05-09 13:31:17 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Szukała Krzysztof, dopisanie treści
2016-01-12 11:55:59 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rokujzo Adrianna, Aktualizacja danych.
2015-04-30 08:56:34 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Szukała Krzysztof, modyfikacja nagłówka
2014-11-25 13:30:25 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rokujzo Adrianna, aktualizacja
2014-11-14 08:54:43 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kuśnierz Marcin, modyfikacja treści
2014-11-13 14:12:41 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kuśnierz Marcin, dodanie nagłówka
2014-11-13 14:06:30 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kuśnierz Marcin, Przeniesienie z sekcji "Sposoby załatwiania i przyjmowania spraw" do sekcji "Informacja o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw"
2014-11-13 13:47:00 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kuśnierz Marcin, .
2014-11-13 13:45:20 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kuśnierz Marcin, poprawa nazwy

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.