Biuletyn informacji publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu

 

Biuletyn informacji publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu

 

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Justyna Ciszak
Wprowadził(a): Szukała Krzysztof
Opublikował(a): Szukała Krzysztof
Liczba wyświetleń: 1624

Data wytworzenia: 2016-04-05 12:20:32
Data publikacji: 2016-04-05 12:20:42
Ostatnio aktualizował(a): Szukała Krzysztof
Data ostatniej zmiany: 2016-07-15 12:57:02

Historia zmian artykułu:
2016-07-15 12:57:02 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Szukała Krzysztof, Dodanie metryki sprawy
2016-04-13 10:32:20 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Szukała Krzysztof, Dodanie decyzji
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki