Biuletyn informacji publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu

 

Biuletyn informacji publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu

 

Biuro Budżetu i Finansów (BBF)

Telefon nr 77 453 18 84 wew. 13

Biuro Finansowo - Kadrowe (BFK) realizuje zadania w zakresie :

  1. projektowanie i realizacja dochodów i wydatków budżetowych;
  2. obsługa finansowo-księgowa, bankowa i kasowa Inspektoratu;
  3. prowadzenie spraw płacowych;
  4. prowadzenie spraw budżetu zadaniowego;
  5. prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych pracowników;
  6. realizacja zadań wynikających z przepisów o służbie cywilnej;
  7. występowanie z wnioskami o nadanie odznaczeń państwowych i odznak honorowych;
  8. prowadzenie spraw związanych z eksploatacją samochodów służbowych.

Wytworzył(a): Iwona Jędrych
Wprowadził(a): Kuśnierz Marcin
Opublikował(a): Kuśnierz Marcin
Liczba wyświetleń: 1808

Data wytworzenia: 2014-11-12 11:21:51
Data publikacji: 2014-11-14 08:45:14
Ostatnio aktualizował(a): Szukała Krzysztof
Data ostatniej zmiany: 2017-01-25 11:51:46

Historia zmian artykułu:
2017-01-25 11:51:46 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Szukała Krzysztof, zmiana regulaminu
2017-01-25 11:41:29 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Szukała Krzysztof, Zmiana regulaminu
2015-04-30 09:20:01 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Szukała Krzysztof, modyfikacja nagłówka
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki