Biuletyn informacji publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu

 

Biuletyn informacji publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu

 

Link do archiwalnych treści udostępnionych do listopada 2014 r. znajduje się tutaj.

Wystąpienia pokontrolne Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, kierowane do organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego szczebla powiatowego, sporządzane są z kontroli przeprowadzanych w trybie zwykłym. Zawierają one ocenę skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta, a także zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości . W razie potrzeby zawarte są w nich również zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej. Wystąpienia pokontrolne sporządzane są od 1 stycznia 2012 r.

Wytworzył(a): Magdalena Danowska
Wprowadził(a): Kuśnierz Marcin
Opublikował(a): Kuśnierz Marcin
Liczba wyświetleń: 3024

Data wytworzenia: 2014-11-12 13:19:13
Data publikacji: 2014-11-12 13:19:20
Ostatnio aktualizował(a): Szukała Krzysztof
Data ostatniej zmiany: 2015-04-30 09:58:23

Historia zmian artykułu:
2015-04-30 09:58:23 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Szukała Krzysztof, modyfikacja nagłówka
2014-11-18 07:28:03 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kuśnierz Marcin, zmiana linka
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki