Biuletyn informacji publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu

 

Biuletyn informacji publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu

 

Pliki do pobrania
  • Zakres kontroli: 1) przedmiot kontroli: „Egzekwowanie obowiązku rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce tymczasowych obiektów budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 12 Prawa budowlanego”, 2) okres objęty kontrolą: od 2016 – do I kwartału 2018 r.

  • Zakres kontroli: 1) przedmiot kontroli: „Egzekwowanie obowiązku rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce tymczasowych obiektów budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 12 Prawa budowlanego”, 2) okres objęty kontrolą: od 2016 – do I kwartału 2018 r.

  • Zakres kontroli: 1) przedmiot kontroli: „Egzekwowanie obowiązku rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce tymczasowych obiektów budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 12 Prawa budowlanego”, 2) okres objęty kontrolą: od 2016 r. – do I kwartału 2018 r.

Wytworzył(a): Szukała Krzysztof
Wprowadził(a): Szukała Krzysztof
Opublikował(a): Szukała Krzysztof
Liczba wyświetleń: 596

Data wytworzenia: 2019-01-21 14:18:45
Data publikacji: 2019-01-21 14:18:48
Ostatnio aktualizował(a): Danowska Magdalena
Data ostatniej zmiany: 2020-03-03 14:25:19

Historia zmian artykułu:
2020-03-03 14:25:19 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Danowska Magdalena, Aktualizacja Wystąpień Pokontrolnych
2020-01-15 14:00:09 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Danowska Magdalena, Aktualizacja Wystąpień Pokontrolnych.
2019-12-20 07:29:21 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Danowska Magdalena, Aktualizacja informacji.
2019-12-20 07:28:33 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Danowska Magdalena, Aktualizacja informacji.
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki