Biuletyn informacji publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu

 

Biuletyn informacji publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu

 

Zakres kontroli:

a)  przedmiot kontroli: Realizacja obowiązku, o którym mowa w art. 82b ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego tj. bezzwłocznego przekazywania organom nadzoru budowlanego kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę, kopii ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz kopii innych decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów ustawy Prawa Budowlanego, jako zadania wynikającego z obowiązku współdziałania organów administracji architektoniczno-budowlanej z organami nadzoru budowlanego.  

 b) okres objęty kontrolą: rok 2018.

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Kuśnierz Marcin
Wprowadził(a): Kuśnierz Marcin
Opublikował(a): Kuśnierz Marcin
Liczba wyświetleń: 172

Data wytworzenia: 2020-03-27 14:05:48
Data publikacji: 2020-03-27 14:05:53
Ostatnio aktualizował(a): Kuśnierz Marcin
Data ostatniej zmiany: 2020-03-27 14:26:20

Historia zmian artykułu:
2020-03-27 14:26:20 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kuśnierz Marcin, 2
Archiwum
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki