Biuletyn informacji publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu

 

Biuletyn informacji publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu

 

Kontrolę w trybie uproszczonym prowadzi się zgodnie z przepisami dotyczącymi kontroli w trybie zwykłym, z wyjątkiem przepisów dotyczących programu kontroli i sporządzania wystąpienia pokontrolnego.
Kontrola w trybie uproszczonym kończy się sporządzeniem sprawozdania z kontroli, zawierającego opis ustalonego stanu faktycznego oraz jego ocenę, a także, w razie potrzeby, zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej. Sprawozdanie podpisuje kierownik jednostki kontrolującej.

 

Wytworzył(a): Magdalena Danowska
Wprowadził(a): Szukała Krzysztof
Opublikował(a): Szukała Krzysztof
Liczba wyświetleń: 1988

Data wytworzenia: 2016-02-22 15:39:23
Data publikacji: 2016-02-22 15:39:26
Ostatnio aktualizował(a): Szukała Krzysztof
Data ostatniej zmiany: 2016-07-15 12:54:19

Historia zmian artykułu:
2016-07-15 12:54:19 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Szukała Krzysztof, Dodanie metryki sprawy
2016-03-01 09:59:49 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Szukała Krzysztof, Przeniesienie z sekcji "2015 r." do sekcji "Sprawozdania z kontroli"
2016-03-01 09:51:43 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Szukała Krzysztof, Przeniesienie z sekcji "Sprawozdania z kontroli" do sekcji "2015 r."
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki