Biuletyn informacji publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu

 

Biuletyn informacji publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu

 

Link do archiwalnych treści udostępnionych do listopada 2014 r. znajduje się tutaj
Przeprowadzanie czynności kontrolnych poprzedza opracowane programów kontroli, które zawierają oznaczenie tematyki i celu kontroli, analizę przedkontrolną, wskazanie, na ile to możliwe, dowodów niezbędnych dla dokonania ustaleń, a także określają metodykę kontroli oraz rodzaj procedur analitycznych adekwatnych do celów kontroli i zakresu badań kontrolnych.

 

Wytworzył(a): Magdalena Danowska
Wprowadził(a): Kuśnierz Marcin
Opublikował(a): Kuśnierz Marcin
Liczba wyświetleń: 2706

Data wytworzenia: 2014-11-12 12:35:58
Data publikacji: 2014-11-14 13:42:42
Ostatnio aktualizował(a): Szukała Krzysztof
Data ostatniej zmiany: 2015-04-30 09:56:17

Historia zmian artykułu:
2015-04-30 09:56:17 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Szukała Krzysztof, modyfikacja nagłówka
2015-04-30 09:52:29 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Szukała Krzysztof, modyfikacja nagłówka
2014-11-18 07:26:43 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kuśnierz Marcin, zmiana linka
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki