Biuletyn informacji publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu

Biuletyn informacji publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu

Poniżej znajdują się wzory oświadczeń dla kandydatek/kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w służbie cywilnej. Oświadczenia potwierdzają spełnienie wymagań wynikających z ustawy o służbie cywilnej, określonych w każdym ogłoszeniu o naborze.

Składając oświadczenia należy pamiętać, że:
1.    w treści ogłoszenia o naborze mogą zostać sformułowane wymogi dotyczące konieczności złożenia innych oświadczeń niż te, które wynikają z przepisów ustawy o służbie cywilnej, zatem każdorazowo należy szczegółowo zapoznać się częścią ogłoszenia o naborze „wymagane dokumenty i oświadczenia” oraz „inne dokumenty i oświadczenia”,
2.    oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane oraz opatrzone datą.

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Ewa Słychan
Wprowadził(a): Szukała Krzysztof
Opublikował(a): Szukała Krzysztof
Liczba wyświetleń: 2595

Data wytworzenia: 2015-05-08 14:20:10
Data publikacji: 2015-05-08 14:23:50
Ostatnio aktualizował(a): Szukała Krzysztof
Data ostatniej zmiany: 2017-11-20 15:04:56

Historia zmian artykułu:
2017-11-20 15:04:56 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Szukała Krzysztof, Zamieniono plik .docx na .pdf
2017-11-20 15:03:34 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Szukała Krzysztof, Zmodyfikowano procedury naboru.
2017-02-27 09:17:52 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Szukała Krzysztof, modyfikacja treści
2017-02-27 09:15:56 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Szukała Krzysztof, Przeniesienie treści do pola statyczny text
2016-10-19 14:53:49 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rokujzo Adrianna, Modyfikacja treści
2016-10-06 14:25:24 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Szukała Krzysztof, Dodanie pliku wzory oświadczeń
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki