Biuletyn informacji publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu

 

Biuletyn informacji publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu

 

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Iwona Jędrych
Wprowadził(a): Szukała Krzysztof
Opublikował(a): Szukała Krzysztof
Liczba wyświetleń: 1065

Data wytworzenia: 2017-04-03 11:49:50
Data publikacji: 2017-04-03 11:49:59
Ostatnio aktualizował(a): Szukała Krzysztof
Data ostatniej zmiany: 2017-04-03 11:54:59

Historia zmian artykułu:
2017-04-03 11:54:59 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Szukała Krzysztof, modyfikacja metryczki
2017-04-03 11:51:35 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Szukała Krzysztof, dopisanie metryczki
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki