Biuletyn informacji publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu

 

Biuletyn informacji publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu

 

Elektroniczne dzienniki urzędowe

Zgodnie z ustawą z dnia 10 września 2009 roku o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz.U. z 2009 r. Nr 190, poz. 1493), której zasadniczym celem jest wprowadzenie do obrotu prawnego elektronicznych dzienników urzędowych (Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego) umieszczone zostają na stronie linki do strony internetowej Rządowego Centrum Legislacji:

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Wytworzył(a): Szukała Krzysztof
Wprowadził(a): Kuśnierz Marcin
Opublikował(a): Kuśnierz Marcin
Liczba wyświetleń: 3176

Data wytworzenia: 2014-11-14 09:34:53
Data publikacji: 2014-11-14 09:35:28
Ostatnio aktualizował(a): Szukała Krzysztof
Data ostatniej zmiany: 2016-11-02 10:11:12

Historia zmian artykułu:
2016-11-02 10:11:12 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Szukała Krzysztof, edycja
2015-04-30 10:16:50 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Szukała Krzysztof, modyfikacja nagłówka
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki