Biuletyn informacji publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu

 

Biuletyn informacji publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu

 

Informacja o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej w 2018 r.

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U.2019, poz. 545 z późn.zm.) Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu informuje, że w 2018 r. zastosował następujący środek poprawy efektywności energetycznej:
nabycie pojazdu, charakteryzującego się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji poprzez zakupienie samochodu o poziomie emisji spalin EURO6.

Dodatkowo podejmowano wśród pracowników Inspektoratu działania informacyjno-edukacyjne dot. zachowań energooszczędnych.

 

Wytworzył(a): Szukała Krzysztof
Wprowadził(a): Szukała Krzysztof
Opublikował(a): Szukała Krzysztof
Liczba wyświetleń: 214

Data wytworzenia: 2019-09-30 11:19:39
Data publikacji: 2019-09-30 11:19:41
Ostatnio aktualizował(a): Szukała Krzysztof
Data ostatniej zmiany: 2019-09-30 11:19:41

Archiwum
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki