Biuletyn informacji publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu

 

Biuletyn informacji publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu

 

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Justyna Ciszak
Wprowadził(a): Kuśnierz Marcin
Opublikował(a): Kuśnierz Marcin
Liczba wyświetleń: 3063

Data wytworzenia: 2015-03-16 14:20:55
Data publikacji: 2015-03-16 14:21:06
Ostatnio aktualizował(a): Szukała Krzysztof
Data ostatniej zmiany: 2015-06-19 13:39:17

Historia zmian artykułu:
2015-06-19 13:39:17 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Szukała Krzysztof, dodanie decyzji
2015-06-10 11:52:20 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Szukała Krzysztof, Załączenie ekspertyzy
2015-04-30 10:37:03 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Szukała Krzysztof, modyfikacja nagłówka
2015-04-30 10:36:16 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Szukała Krzysztof, modyfikacja nagłówka
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki