Biuletyn informacji publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu

Biuletyn informacji publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu

 

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Iwona Jędrych
Wprowadził(a): Szukała Krzysztof
Opublikował(a): Szukała Krzysztof
Liczba wyświetleń: 1547

Data wytworzenia: 2015-04-29 12:05:10
Data publikacji: 2015-04-29 12:05:17
Ostatnio aktualizował(a): Szukała Krzysztof
Data ostatniej zmiany: 2015-04-29 12:35:00

Historia zmian artykułu:
2015-04-29 12:35:00 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Szukała Krzysztof, usunięcie klewiszy usług
2015-04-29 12:29:59 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Szukała Krzysztof, Przeniesienie z sekcji "Majątek" do sekcji "2014 r."
2015-04-29 12:22:14 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Szukała Krzysztof, podpięcie pod menu
2015-04-29 12:06:34 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Szukała Krzysztof, zmiana tytułu
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki