ogłoszenie o naborze na starszego inspektora nadzoru budowlanego ds.budownictwa hydrotechnicznego - WINB

Biuletyn informacji publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu

 

Biuletyn informacji publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu

 

Menu pomocnicze
ogłoszenie o naborze na starszego inspektora nadzoru budowlanego ds.budownictwa hydrotechnicznego
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2018-02-12
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskastarszy inspektor nadzoru budowlanego ds. budownictwa hydrotechnicznego
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejWojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu
Proponowane wynagrodzenie3 560,00 zł

Ogłoszenie naboru

Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

Starszy inspektor nadzoru budowlanego do spraw: budownictwa hydrotechnicznego w Wydziale Inspekcji Budowlanej

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Opole

ADRES URZĘDU:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego

ul. Ozimska 19

45-057 Opole

 

WARUNKI PRACY

Praca biurowa, kontrole i inspekcje w terenie (woj. opolskie). Praca przy komputerze, kierowanie samochodem służbowym osobowym.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Windy i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych, drzwi w pokojach biurowych nie przystosowane do wózków inwalidzkich.

ZAKRES ZADAŃ

  • Kontroluje obiekty budowlane w celu sprawdzenia właściwego ich utrzymania przez właścicieli i zarządców tych obiektów;
  • Kontroluje wykonywanie robót budowlanych w celu sprawdzenia ich zgodności z przepisami prawa budowlanego ,projektem budowlanym i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę;
  • Przeprowadza kontrole obowiązkowe budów, po zakończeniu robót budowlanych, w celu stwierdzenia jej prowadzenia zgodnie          z ustaleniami i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę;
  • Kontroluje przestrzeganie przepisów prawa budowlanego przez uczestników procesu budowlanego, właścicieli i zarządców obiektów;
  • Prowadzi postępowania w związku z zaistniałymi katastrofami budowlanymi w celu zbadania przyczyn i okoliczności ich powstania;
  • Przygotowuje wnioski do właściwej izby samorządu zawodowego o karanie zawodowe osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
  • Wykonuje zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych     w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na te obiekty.
  • Przygotowuje projekty pism do organów administracji publicznej, stron postępowań i innych osób i podmiotów;
  • Przyjmuje interesantów celem udostępnienia im akt sprawy oraz ewentualnego udzielenia wyjaśnień;
  • Kompletuje i porządkuje akta, zgodnie z instrukcją kancelaryjną celem ich wykorzystania w toku prowadzonych postępowań administracyjnych, przekazania do odpowiednich organów oraz właściwej archiwizacji.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: wyższe budowlane

staż pracy: 1 rok

Doświadczenie w pracy w komórce inspekcyjno-kontrolnej albo w wykonywaniu funkcji technicznej w budownictwie w zakresie budownictwa hydrotechnicznego,

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej w ograniczonym zakresie,

Prawo jazdy kat. B

Znajomość przepisów Prawa budowlanego jak również związanych z nim przepisów wykonawczych, dotyczących budownictwa hydrotechnicznego

Umiejętność samodzielnej i fachowej oceny zjawisk technicznych oraz stosowania przepisów prawa budowlanego w ramach wykonywania zadań kontrolnych w terenie.

Umiejętności redakcyjne, umiejętność obsługi komputera.

Umiejętność analitycznego myślenia

Umiejętność działania w sytuacjach stresowych, rozwiązywania problemów

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

Doświadczenie w zakresie problematyki prawa budowlanego

Komunikatywność,

Systematyczność,

Umiejętność pracy w zespole.

Zdolność selekcjonowania informacji.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

Życiorys/CV i list motywacyjny.

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego /stażu pracy.

Kopia dokumentów potwierdzających uprawnienia budowlane.

Kopia dokumentu prawa jazdy kat. B

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających

skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/ / kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 12 lutego  2018 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego

ul. Ozimska 19, 45-057 Opole

lub osobiście -sekretariat WINB -pokój nr 112

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych      w urzędzie,

w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Proponowane wynagrodzenie około 3 560,00 brutto+ dodatek za wysługę lat (max 20%).

Osoby, których oferty będą spełniać wymagania formalne zostaną poinformowane telefonicznie lub mailowo o kolejnych etapach selekcji. Prosimy o podanie nr telefonu w CV.

Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone komisyjnie po upływie 3 miesiący od zakończenia naboru.

Dodatkowe informacje pod nr 77 453 18 84, 77 441 44 15(16) wew. 13 lub

https://bipwinb.e-wojewoda.pl/pl/c/ogloszenia-naborach.html

Wyniki naboru

brak ofert kandydatek/kandydatów

Wytworzył(a): Iwona Jędrych
Wprowadził(a): Jędrych Iwona
Opublikował(a): Jędrych Iwona
Liczba wyświetleń: 748

Data wytworzenia: 2018-01-29 07:41:32
Data publikacji: 2018-01-29 07:42:34
Ostatnio aktualizował(a): Jędrych Iwona
Data ostatniej zmiany: 2018-02-21 09:34:45

Historia zmian artykułu:
2018-02-21 09:34:45 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Jędrych Iwona, Wyniki naboru
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.