ogłoszenie o naborze na starszego informatyka w Biurze Oragnizacyjno-Prawnym - WINB

Biuletyn informacji publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu

 

Biuletyn informacji publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu

 

Menu pomocnicze
ogłoszenie o naborze na starszego informatyka w Biurze Oragnizacyjno-Prawnym
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2019-08-28
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskastarszy informatyk
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejWojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu

Ogłoszenie naboru

Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

starszy informatyk

do spraw: obsługi technicznej i informatycznej, w tym w zakresie wynikającym z realizacji projektu PT POIiŚ

w Biurze Organizacyjno-Prawnym

Miejsce wykonywania pracy: Opole

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu, ul. Ozimska 19, 45-057 Opole

WARUNKI PRACY

Praca biurowa (przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, obsługa urządzeń biurowych jak komputer, ksero, faks,niszczarka),
Bezpośrednie i pośrednie kontakty (w tym telefoniczne) z klientami zewnętrznymi, w tym z branży informatycznej,
pracownikami innych urzędów.
Zagrożenie korupcją.

ZAKRES ZADAŃ

 • Organizuje systemy przetwarzania danych (sieci komputerowych, pojedynczych stanowisk), rozwija je oraz zapewnia
  administrowanie systemami informatycznymi w celu dostosowania do aktualnych potrzeb Inspektoratu,
 • Zarządza systemami operacyjnymi zainstalowanymi w komputerach i zabezpiecza je w celu zapewnienia wydajności
  pracy użytkownikom systemu informatycznego,
 • Na bieżąco nadzoruje i konserwuje sieci komputerowe oraz sprzęt komputerowy w Inspektoracie w celu zapewnienia
  sprawnego ich funkcjonowania,
 • Na bieżąco nadzoruje działania maszyn i urządzeń biurowych w celu wsparcia bieżącej pracy pracowników
  Inspektoratu,
 • Tworzy i utrzymuje stronę internetową oraz redaguje Biuletyn Informacji Publicznej aktualizując je w celu wsparcia w
  bieżącej pracy pracowników Inspektoratu jak również udostępnienia informacji publicznej,
 • Zabezpiecza sieci komputerowe i poszczególne stanowiska przed ingerencją osób nieupoważnionych koordynując
  organizacje przetwarzania danych oraz zapewnia ochronę danych przed wirusami komputerowymi w celu
  zapewnienia bezpieczeństwa danych w systemie informatycznym,
 • Nadzoruje sprawne działanie elektronicznych ewidencji, rejestrów oraz systemu kancelaryjnego Inspektoratu i
  modyfikuje je w miarę potrzeb w celu wsparcia w bieżącej pracy pracowników Inspektoratu,
   

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe informatyczne,
 • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata W zakresie obsługi informatycznej,
 • Znajomość administrowania i konfigurowania różnych systemów operacyjnych,
 • Znajomość budowy komputerów i peryferyjnych urządzeń,
 • Znajomość funkcjonowania sieci komputerowych oraz działania maszyn i urządzeń biurowych,
 • Umiejętność organizowania i planowania pracy,
 • Przestrzeganie przepisów i procedur związanych z zapewnieniem, bezpieczeństwa komputerowych baz danych oraz
  związanych z prawidłową realizacją zadań na niniejszym stanowisku,
 • Prawo jazdy kategorii B,
 • Język obcy: angielski - poziom: komunikatywny (B1),
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe wyższe lub podyplomowe z zakresu zarządzania
 • Doświadczenie zawodowe: Doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych
 • Umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywanych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego /
  stażu pracy
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego /
  stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 28 sierpnia 2019 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu
  ul. Ozimska 19
  45-057 Opole

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, którego siedzibą jest Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu, ul. Ozimska 19, 45-057 Opole. Kontakt do Inspektora Ochrona Danych – Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji, w której Pani/Pan bierze udział. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji. Dodatkowe informacje: (77) 453 18 84

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez WINB Opole, ul. Ozimska 19 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji. ............................................................................... (data i podpis czytelny kandydata/kandydatki)

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie (proszę o podanie w CV adresu mailowego lub nr telefonu kontaktowego) o kolejnym etapie naboru. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie po upływie 3 m-cy (proszę nie dołączać oryginałów dokumentów).

Dodatkowe informacje pod nr 77 453 18 84, 77 441 44 15(16) wew.13 lub https://bipwinb.e-wojewoda.pl/pl/c/ogloszenia-naborach.html


 

 

Wykaz osób spełniających wymagania

Wykaz osób spełniających wymagania

Rozmowa kwalifikacyjna na stanowisko Starszego  informatyka w Biurze Organizacyjno-Prawnym

ogłoszenie  nr  52714 z dnia 19 sierpnia 2019 r.

 odbędzie się w dniu 5 września 2019 r.  w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Opolu

- Opole, ul. Ozimska 19

Kandydaci o godzinie rozmowy zostaną poinformowani telefonicznie

Na rozmowę kwalifikacyjna proszę zgłosić się z dokumentem tożsamości.

Dodatkowe informacje pod nr 77 4531884 wew. 13

Wyniki naboru

nabór zakończony bez zatrudnienia kandydata/kandydatki

Wytworzył(a): Jędrych Iwona
Wprowadził(a): Jędrych Iwona
Opublikował(a): Jędrych Iwona
Liczba wyświetleń: 190

Data wytworzenia: 2019-08-19 07:25:16
Data publikacji: 2019-08-19 07:39:20
Ostatnio aktualizował(a): Jędrych Iwona
Data ostatniej zmiany: 2019-09-24 10:04:06

Historia zmian artykułu:
2019-09-24 10:04:06 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Jędrych Iwona, wyniki naboru
2019-09-03 14:39:41 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Jędrych Iwona, Informacja
2019-09-03 14:37:56 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Jędrych Iwona, Informacja o rozmowie
2019-08-21 14:32:00 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Jędrych Iwona, Poprawa terminu
2019-08-19 07:41:23 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Jędrych Iwona, Ogłoszenie wersja poprawiona

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.