ogłoszenie o naborze na referenta prawno-administracyjnego w Wydziale Orzecznictwa Administracyjnego (umowa zastępstwo) - WINB

Biuletyn informacji publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu

 

Biuletyn informacji publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu

 

Menu pomocnicze
ogłoszenie o naborze na referenta prawno-administracyjnego w Wydziale Orzecznictwa Administracyjnego (umowa zastępstwo)
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2019-01-11
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskareferent prawno-administracyjny
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejWojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu
Proponowane wynagrodzenie2 870,00 zł

Ogłoszenie naboru

Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

referent prawno-administracyjny  do spraw orzecznictwa w Wydziale Orzecznictwa Administracyjnego (umowa zastępstwo)

Miejsce wykonywania pracy: Opole

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu, ul. Ozimska 19, 45-057 Opole

WARUNKI PRACY

Praca biurowa (przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, obsługa urządzeń biurowych jak komputer, ksero, faks, niszczarka), możliwość oględzin w terenie (woj. opolskie).
Bezpośrednie i pośrednie kontakty (w tym telefoniczne) z klientami zewnętrznymi.
Stres związany z obsługą klienta

ZAKRES ZADAŃ

 • Przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w sprawach należących do właściwości organu w I i II instancji;
 • Prowadzenie postępowań w trybach nadzwyczajnych;
 • Rozpatrywanie skarg powszechnych oraz zażaleń w trybie art. 37 Kpa;
 • Przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego;
 • Przygotowywanie projektów pism do Wojewódzkiego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, organów administracji publicznej, stron postępowań i innych osób i podmiotów
 • Przyjmowanie interesantów celem udostępnienia im akt sprawy oraz ewentualnego udzielenia wyjaśnień
 • Kompletowanie i porządkowanie akt, zgodnie z instrukcją kancelaryjną celem ich wykorzystania w toku prowadzonych postępowań administracyjnych, przekazania do odpowiednich organów oraz właściwej archiwizacji

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
 • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawa budowlanego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce;
 • Umiejętności redakcyjne;
 • Umiejętność analitycznego myślenia;
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych, rozwiązywania problemów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Komunikatywność
 • Systematyczność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Doświadczenie w zakresie problematyki prawa budowlanego lub w orzecznictwie administracyjnym

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 11 stycznia 2019 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu
  ul. Ozimska 19
  45-057 Opole

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, którego siedzibą jest Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu, ul. Ozimska 19, 45-057 Opole. Kontakt do Inspektora Ochrona Danych – Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji, w której Pani/Pan bierze udział. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji. Dodatkowe informacje: (77) 453 18 84 Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez WINB Opole, ul. Ozimska 19 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji. ............................................................................... (data i podpis czytelny kandydata/kandydatki)

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie (proszę o podanie w CV adresu mailowego lub nr telefonu kontaktowego) o kolejnym etapie naboru. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie po upływie 3 m-cy (proszę nie dołączać oryginałów dokumentów).

Proponowane wynagrodzenie: około 2 870,00zł brutto (zasadnicza + stażowy)

Dodatkowe informacje pod nr 77 453 18 84, 77 441 44 15(16) wew.13 lub https://bipwinb.e-wojewoda.pl/pl/c/ogloszenia-naborach.html


 

 

Wykaz osób spełniających wymagania

Termin naboru na stanowisko Referenta prawno-administracyjengo – Wydział Orzecznictwa Administracyjnego

ogłoszenie  nr  40162 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Pisemny test wiedzy odbędzie się w dniu 7 lutego 2019 r. o godz. 9:00 w Wojewódzkim Inspktoracie Na dzoru Budowlanego w Opolu - Opole, ul. Ozimska 19

W tym samym dniu z kandydatami, którzy uzyskają najwyższą ilość punktów z testu odbędą się  rozmowy kwalifikacyjne.

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo .

Na nabór proszę zgłosić się z dokumentem tożsamości.

Dodatkowe informacje pod nr 77 4531884 wew. 13

Opole, dnia 01-02-2019 r.

Wyniki naboru

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 40162 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Nazwa stanowiska:

Referent prawno-administracyjny

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

Wybrane osoby:

Ewa Bilicka-Stęporowska, Dobrzeń Wielki

Wytworzył(a): Jędrych Iwona
Wprowadził(a): Jędrych Iwona
Opublikował(a): Jędrych Iwona
Liczba wyświetleń: 380

Data wytworzenia: 2018-12-28 08:03:20
Data publikacji: 2018-12-28 08:08:57
Ostatnio aktualizował(a): Jędrych Iwona
Data ostatniej zmiany: 2019-02-07 13:47:51

Historia zmian artykułu:
2019-02-07 13:47:51 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Jędrych Iwona, Wyniki naboru - aktualizacja
2019-02-01 08:15:10 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Jędrych Iwona, Termin naboru
2019-01-10 08:20:32 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Jędrych Iwona, Poprawa treści
2019-01-10 08:18:34 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Jędrych Iwona, Poprawa treści
2018-12-28 08:09:59 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Jędrych Iwona, 2

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.