pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych - WINB

Biuletyn informacji publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu

 

Biuletyn informacji publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu

 

Menu pomocnicze
pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2018-03-23
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskapełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejWojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu
Proponowane wynagrodzenie357,00 zł

Ogłoszenie naboru

Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

do spraw: ochrony informacji niejawnych i kierowania biurem

w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych

Miejsce wykonywania pracy: Opole

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu, ul. Ozimska 19, 45-057 Opole

WARUNKI PRACY

Praca biurowa (przy komputerze poniżej 4 godzin dziennie, obsługa urządzeń biurowych jak komputer, ksero, faks, niszczarka).
Bezpośrednie i pośrednie kontakty (w tym telefoniczne) z klientami zewnętrznymi.
Zagrożenie korupcją, naciskami grup przestępczych. Stres związany z permanentnym poczuciem odpowiedzialności karnej. Brak zrozumienia dla wagi właściwej ochrony informacji niejawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • Zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;
 • Zarzadzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;
 • Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;
 • Opracowanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych;
 • Prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;
 • Prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępy do informacji niejawnych;
 • Realizowanie zadań komórki do spraw ochrony informacji niejawnych (kancelaria Tajna) i sprawowanie nadzoru nad obiegiem dokumentów;
 • Prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • Przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego;
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ŚCIŚLE TAJNE”;
 • Znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych z 5 sierpnia 2010r. (Dz.U.10.182.1228 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy;
 • Znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego z 14 czerwca 1960 r. (Dz.U. 1960 Nr 30 poz. 168.);
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz.U. 2017 poz. 1889);
 • Znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
 • Znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z 14 lipca 1983r. (Dz.U.11.123.698 z póź. zm);
 • Umiejętność zdecydowanego odmówienia przyjęcia korzyści materialnej i ulegania perswazji nakłaniającej do złamania przepisów o ochronie informacji niejawnych;
 • Umiejętność przekazywania wiedzy osobom szkolonym;
 • Umiejętność planowania kontroli i skutecznego jej przeprowadzania;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • staż pracy: 4 lata pracy w administracji publicznej, w tym, co najmniej 2 lata pracy związanej z ochroną informacji niejawnych w tym, na stanowisku kierownika kancelarii tajnej, bądź pełnomocnika ochrony.
 • Znajomość archiwizacji dokumentów jawnych i niejawnych;
 • Wstrzemięźliwość w rozmawianiu o sprawach związanych z wykonywanymi obowiązkami służbowymi – (dyskrecja);
 • Doświadczenie w realizowaniu procedur kancelaryjnych;
 • Poczucie odpowiedzialności i sumienność w wykonywaniu obowiązków;
 • Znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym;

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Zaświadczenie o odbyciu przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego;
 • Poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ŚCIŚLE TAJNE”
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Dokumenty należy złożyć do: 23.03.2018 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu
  ul. Ozimska 19
  45-057 Opole

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie (proszę o podanie w CV adresu mailowego i nr telefonu kontaktowego) o kolejnym etapie naboru. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie po upływie 3 m-cy (proszę nie dołączać oryginałów dokumentów).
Proponowane wynagrodzenie: około 357,00 zł brutto + dodatek stażowy
Prognozowany termin zatrudnienia: 1 kwietnia 2018 r.
Dodatkowe informacje pod nr 77 4531884, 4414415, 4414416 wew. 13
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego z siedzibą w Opolu, ul. Ozimska 19. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych w zakresie wymaganym Kodeksem Pracy jest obligatoryjne, a w pozostałym jest dobrowolne.
 

 

Wykaz osób spełniających wymagania

Lista osób spełniających wymogi

na stanowisko Pełnomocnika ds. informacji niejawnych

w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych

 

- ogłoszenie nr: 23857 z dnia 13 marca 2018 r.

 

 

Niżej wymienione osoby zapraszamy w dniu 29 marca 2018 r. na godz. 13.00     do pokoju  nr 112 -  znajdującego się w budynku  - Opole, ul. Ozimska 19,     na  rozmowę kwalifikacyjną:

 

 

 

Lp.

Nazwisko i imię kandydata

Miejsce zamieszkania

1

 Kierat Wojciech

Opole

 

Na nabór proszę zgłosić się z dokumentem tożsamości:

 

Dodatkowe informacje pod nr. tel 77 4531884 wew. 13

 

 

 

 

 

 

Opole, 2018-03-28

Sporządził: Iwona Jędrych

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki naboru

Wyniki naboru

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 23857 z dnia 13 marca 2018 r.

Nazwa stanowiska:

Pełnomocnika ds. informacji niejawnych

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

Wybrane osoby:

Wojciech Kierat, Opole

Wytworzył(a): Jędrych Iwona
Wprowadził(a): Jędrych Iwona
Opublikował(a): Jędrych Iwona
Liczba wyświetleń: 839

Data wytworzenia: 2018-03-13 07:54:13
Data publikacji: 2018-03-13 08:02:23
Ostatnio aktualizował(a): Jędrych Iwona
Data ostatniej zmiany: 2018-04-03 07:32:40

Historia zmian artykułu:
2018-04-03 07:32:40 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Jędrych Iwona, wyniki naboru
2018-03-28 11:52:16 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Jędrych Iwona, Zmiana godziny rozmowy
2018-03-28 07:33:52 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Jędrych Iwona, Litsa
2018-03-28 07:26:02 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Jędrych Iwona, Lista kandydatów

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.