Ogłoszenie o naborze na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie opolskim. - WINB

Biuletyn informacji publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu

Biuletyn informacji publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu

 

Menu pomocnicze
Ogłoszenie o naborze na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie opolskim.
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2015-05-29 15:00
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskaPowiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w powiecie opolskim
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejWojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu

Ogłoszenie naboru

Zadania główne:

 1. kierowanie pracą Inspektoratu w celu realizacji, na terenie powiatu opolskiego, zadań i obowiązków ciążących na organie nadzoru budowlanego:
  1. zgodnie z treścią Rozdziału 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r.     poz. 1409, z późn zm.),
 2. wykonywanie zadań Generalnego Dyrektora oraz czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do członków korpusu służby cywilnej, zatrudnionych w Inspektoracie.

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe,
 2. uprawnienia budowlane bez ograniczeń (w rozumieniu przepisów obowiązujących w dniu ich otrzymania),
 3. minimum 5 letni staż pracy,
 4. znajomość przepisów prawa administracyjnego, prawa budowlanego, ustawy o służbie cywilnej, prawa pracy i o finansach publicznych,
 5. posiadanie prawa jazdy do prowadzenia samochodu osobowego kat. B,
 6. umiejętność pracy przy pomocy komputera.

Wymagane dokumenty i oświadczenia :

 1. list motywacyjny,
 2. CV,
 3. kopie świadectw pracy lub dokumentów potwierdzającychwymagane doświadczenie zawodowe,
 4. kopia dokumentu potwierdzająca wykształcenie,
 5. kopia uprawnień budowlanych,
 6. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 7. kopia prawa jazdy,
 8. oświadczenia:
  1. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  2. o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  3. o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz na przedstawienie Staroście Opolskiemu kandydatury na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie opolskim,
  4. o posiadaniu, według wiedzy kandydata, dobrego stanu zdrowia pozwalającego na realizację ustawowych zadań           i obowiązków organu nadzoru budowlanego,
  5. ewentualne referencje.

Informacje o metodach i technikach naboru:

 • weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,
 • analiza merytoryczna aplikacji,
 • test wiedzy i umiejętności,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Termin składania dokumentów:

do dnia 29.05.2015 r.

w kopercie zaklejonej z opisem:

„Kandydat na PINB w powiecie opolskim”

Znak: SKB.0040.1.2015.ES”

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu

ul. Ozimska 19,  45-057  Opole,  I piętro sekretariat, p. 112

Inne informacje:

Niniejszy nabór ma na celu wyłonienie 3 lub więcej kandydatów spełniających wymagania formalne w zakresie umożliwiającym przesłanie ich dokumentacji aplikacyjnej Staroście Opolskiemu, celem dokonania ostatecznego wyboru i powołania powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.

W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, cv i oświadczenia winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem, a przesyłane elektronicznie (ePUAP) podpisem kwalifikowanym lub certyfikowanym. Uchybienie temu obowiązkowi oraz brak wymaganych dokumentów i oświadczeń będzie naruszało zasadę spełnienia wymagań formalnych. Oferty nie spełniające wymogów formalnych a także złożone/przesłane po terminie (składane osobiście lub wysyłane drogą pocztową innych operatorów niż Poczta Polska – decyduje data stempla kancelarii WINB, wysyłane drogą pocztową wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej – decyduje data stempla pocztowego, wysyłane drogą elektroniczną – ePUAP – decyduje data nadania),nie będą rozpatrywane.

W ciągu 1-go tygodnia, tj. do 05.06.2015 r. (data wysyłki) od upływu terminu składania dokumentów, wszyscy kandydaci, którzy w terminie złożą swoje oferty, zostaną e-mailem i/lub listownie, a składający drogą elektroniczną – elektronicznie (chyba że zastrzegą inną formę doręczenia), powiadomieni o zakwalifikowaniu lub nie do dalszych etapów postępowania rekrutacyjnego.

Zadeklarowany stan wiedzy i umiejętności kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne, zostanie zbadany przy pomocy pisemnych testów kwalifikacyjnych.

Nadesłanie aplikacje kandydatów, którzy nie zostaną zakwalifikowani przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego do wskazania Staroście Opolskiemu nie będą zwracane kandydatom i pozostaną, dla celów dowodowych, w dokumentacji WINB w Opolu nie dłużej niż do czasu zakończenia procesu naboru na PINB w powiecie opolskim, wówczas zostaną komisyjnie zniszczone, chyba że składający wyraźnie zażąda ich zwrotu.

Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod nr  Tel: 77 4531884, 77 4414415, 77 4414416, wew. 19 (Dział Kadr – Pani Ewa Słychan).

Wyniki naboru

WYNIK NABORU NA STANOWISKO POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE OPOLSKIM

OGŁOSZENIE Z DNIA 11 MAJA 2015 ROKU.

                           W dniu 25 czerwca 2015r., Starosta Opolski powołał na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie opolskim Panią EWELINĘ GROT zam. Niemodlin.

Wytworzył(a): Ewa Słychan
Wprowadził(a): Słychan Ewa
Opublikował(a): Słychan Ewa
Liczba wyświetleń: 4568

Data wytworzenia: 2015-05-11 10:22:59
Data publikacji: 2015-05-11 10:31:11
Ostatnio aktualizował(a): Szukała Krzysztof
Data ostatniej zmiany: 2016-11-07 09:36:51

Historia zmian artykułu:
2016-11-07 09:36:50 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Szukała Krzysztof, edycja nagłówka
2016-11-02 10:09:51 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Szukała Krzysztof, Modyfikacja nagłówka
2016-11-02 10:01:48 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Szukała Krzysztof, Modyfikacja nagłówka
2016-11-02 10:00:45 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Szukała Krzysztof, Modyfikacja nagłówka.
2016-10-06 14:30:15 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Szukała Krzysztof, Edycja nagłówka
2015-09-11 14:25:07 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Słychan Ewa, zmiana statusu naboru
2015-06-29 10:10:46 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Słychan Ewa, wyrównanie akapitu
2015-06-29 10:07:06 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Słychan Ewa, wprowadzenie wyników naboru
2015-05-11 11:10:47 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Słychan Ewa, Literówka w nazwisku autora
2015-05-11 11:09:07 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Słychan Ewa, Usunięcie pustej sekcji pliki.
2015-05-11 10:59:35 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Szukała Krzysztof, modyfikacja nagłówka

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.