Klauzula informacyjna WINB - do zapoznania się - WINB

Biuletyn informacji publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu

 

Biuletyn informacji publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu

 

Menu pomocnicze

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE. L 2016. 119. 1), dalej RODO, informuję:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu jest Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego z siedzibą w Opolu, ul. Ozimska 19, 45-057 Opole (nr tel. 77 453 18 84, 77 441 44 15 lub 16, adres e-mail: ).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan się skontaktować poprzez:
 • e-mail: iod [ @ ] winb.opole.pl,
 • skrzynkę e-PUAP Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu:
  /WINBOPOLE/skrytkaESP
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Wojewódzkiego Inspektora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych), tj.:
 • przeprowadzenia kontroli i inspekcji robót budowlanych;
 • przeprowadzenia kontroli i inspekcji stanu utrzymania obiektów budowlanych, w tym obiektów wielkopowierzchniowych;
 • prowadzenia wykazu obiektów wielkopowierzchniowych i ewidencji zawiadomień o kontrolach okresowych tych obiektów;
 • prowadzenia postępowań wyjaśniających w sprawie ustalenia przyczyn katastrofy budowlanej;
 • przyjęcia zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych;
 • przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych;
 • prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych;
 • prowadzenia postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego;
 • prowadzenia postępowania w pierwszej instancji w sprawie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego;
 • prowadzenia postępowania w pierwszej instancji w sprawie utrzymania obiektów budowlanych;
 • prowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie;
 • wydania zaświadczenia;
 • prowadzenia postępowania w drugiej instancji: odwoławczego, zażaleniowego;
 • prowadzenia postępowania w sprawie ze skargi powszechnej, wniosku, petycji;
 • prowadzenia postępowania w związku z wniesionym ponagleniem;
 • prowadzenia postępowania nadzwyczajnego: wznowieniowego, w sprawie zmiany i uchylenia decyzji ostatecznej, nieważnościowego, w sprawie wygaśnięcia decyzji;
 • prowadzenia postępowania w sprawie egzekucji decyzji administracyjnych;
 • prowadzenia postępowania w sprawie skarg do WSA;
 • rozpatrzenia żądania o wyłączenie pracownika/-ów Wojewódzkiego Inspektoratu lub Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego od udziału w postępowaniu;
 • rozpatrzenia żądania o wyłączenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego od załatwienia sprawy;
 • prowadzenia czynności nadzorczych nad działaniami podejmowanymi w indywidualnych sprawach przez powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego woj. opolskiego;
 • przeprowadzenia kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych na rynkach krajowych;
 • zlecania badań próbek wyrobów budowlanych;
 • prowadzenia postępowania w sprawie ustalenia opłaty stanowiącej równowartość kosztów badań, które wykazały, że wyrób budowlany nie spełnia wymagań określonych ustawą o wyrobach budowlanych,
 • prowadzenia postępowania w sprawie uznania wyrobu budowlanego za regionalny wyrób budowlany,
 • prowadzenia postępowania w sprawie niespełniania przez wyrób budowlany wymagań określonych w ustawie o wyrobach budowlanych,
 • prowadzenia postępowania w sprawie kar pieniężnych nakładanych na przedsiębiorców naruszających przepisy ustawy o wyrobach budowlanych;
 • wydania dla organów celnych opinii o wyrobach budowlanych;
 • rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej;
 • rozpatrzenia wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego;
 • prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 • w celu archiwizacji zgromadzonej dokumentacji;
 • wykonania innych czynności regulowanych odpowiednimi przepisami prawa.

Po zakończeniu sprawy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie i w celach określonych ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(Dz. U. z 2018, poz. 217 ze zm.).

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (jak: organy administracji publicznej /np. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Wojewódzkie i Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego/, sądy i prokuratury, organy celne), bądź świadczące dla Administratora usługi wsparcia w realizacji ustawowych obowiązków na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną.
 3. Posiada Pani/Pan prawo do żądania administratora dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO) oraz ich sprostowania (art. 16 RODO).
 4. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 5. Podanie przez Panią /Pana danych osobowych jest niezbędne do prowadzenia sprawy w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Opolu i wynika z ustawodawstwa.
Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Szukała Krzysztof
Wprowadził(a): Szukała Krzysztof
Opublikował(a): Szukała Krzysztof
Liczba wyświetleń: 792

Data wytworzenia: 2018-07-25 09:38:25
Data publikacji: 2018-07-25 09:38:28
Ostatnio aktualizował(a): Szukała Krzysztof
Data ostatniej zmiany: 2018-07-31 12:59:32

Historia zmian artykułu:
2018-07-31 12:59:32 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Szukała Krzysztof, formatowanie tekstu
2018-07-31 12:58:03 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Szukała Krzysztof, formatowanie tekstu
2018-07-31 12:55:17 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Szukała Krzysztof, dodanie załącznika klauzuli
2018-07-30 11:24:36 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Szukała Krzysztof, zmiana tabeli na tekst
2018-07-26 15:04:34 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Szukała Krzysztof, zmiana formy wyświetlania
2018-07-26 15:01:57 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Szukała Krzysztof, zmiana formy wyświetlania
2018-07-26 15:00:36 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Szukała Krzysztof, Zmiana formy wyswietlania
2018-07-26 14:47:30 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Szukała Krzysztof, Zmiana klauzuli informacyjnej

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.