RSS
A A A
SmodBIP

Programy kontroli

Przeprowadzanie czynności kontrolnych poprzedza opracowane programów kontroli, które zawierają oznaczenie tematyki i celu kontroli, analizę przedkontrolną, wskazanie, na ile to możliwe, dowodów niezbędnych dla dokonania ustaleń, a także określają metodykę kontroli oraz rodzaj procedur analitycznych adekwatnych do celów kontroli i zakresu badań kontrolnych.Opublikował: Krzysztof Szukała
Publikacja dnia: 07.08.2012
Podpisał: Krzysztof Szukała
Dokument z dnia: 06.08.2012
Dokument oglądany razy: 1 594