RSS
A A A
SmodBIP

Wystąpienia pokontrolne

Wystąpienia pokontrolne Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, kierowane do organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego szczebla powiatowego, sporządzane są z kontroli przeprowadzanych w trybie zwykłym. Zawierają one ocenę skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta, a także zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości . W razie potrzeby zawarte są w nich również zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej. Wystąpienia pokontrolne sporządzane są od 1 stycznia 2012 r.Opublikował: Krzysztof Szukała
Publikacja dnia: 06.08.2012
Podpisał: Krzysztof Szukała
Dokument z dnia: 06.08.2012
Dokument oglądany razy: 1 494